„Eğitim İçin Küresel Eylem Dalgası“ 2010

~ deutsch ~ english ~ español ~ français ~ ελληνικά ~ italiano ~ русский ~

-------------------------------------------------------------------

"Eğіtіm іçіn Küresel Eylem Dalgası"

[Ekim-Kasım 2010]

"Uluslararası Öğrenci Hareketi" konulu Sierra Leone, ABD, İtalya, Almanya, Avusturya, İspanya, Fransa, Hollanda, Filipinler ve Kosova’dan eylemcilerin katıldığı küresel bir sohbet toplantısı sırasında, katılımcılar, bir “Eğitim İçin Küresel Eylem Dalgası” çağrısı yapmaya karar verdiler.

Bu “dalga” ABD’de 7 Ekim’deki gibi ulusal eylem gününde olduğu gibi dünyadaki belirli bölgelerde koordineli protestolar başlatacak. Şu anda Washington DC’de 8-10 Ekim’de gerçekleşecek IMF toplantısına karşı planlanan bu protestolar, “küresel dalga”nın bir parçası olarak görülebilir.

Bu zaman süresinde (Ekim/Kasım) gerçekleşecek her tür eğitim protestosunun, özellikle de “dalga”nın başlarında, İngilizce paylaşılması hayati önemdedir. Bilgi akışı eğitim eylemcilerine ve dünya çapındaki gruplara eyleme geçme konusunda esin verecektir. Buradaki temel fikir, küresel olarak koordine edilen protestoların zirvesine “Uluslararası Öğrenciler Günü” (17 Kasım) haftasında (15-21 Kasım) erişmesidir. Diğer grupların yanı sıra Sierra Leone, Filipinler, İtalya ve Kosova’daki çeşitli gruplar bu hafta protestolara katılacaklarını teyit ettiler.

16 Haziran’da “Birleşik Simgesel Eylem Günü” gerçekleştirildi. O gün, gruplar “Eğitim İçin Küresel Eylem Dalgası”nın bu sonbaharda gerçekleşeceğini kamuoyuna açıkladılar ve bir taslak “dünya çapında basın açıklaması” yayımlandı.

Bu “küresel dalga” daha güçlü küresel ağ yaratmak ve herkesin ulaşılabileceği özgür ve parasız eğitim için mücadele birliği kurduğumuzu gösteren önemli bir olanak olabilir. Mücadelemizin küresel niteliğini göstererek farkındalığın yayılmasına yardım ettiği gibi, dünya geneline ilham olma ve insanları birlestirme potansiyeli de vardır. Uzun zaman aralığı (Ekim-Kasım) daha fazla grupların bu protestoya katılmasına ve bu protestonun bir parcası olmasına olanak sağlayacaktır.

Asağıdaki üç ana unsur "küresel dalga"nın altyapısının olusturulmasına yardım edecektir:

  • iletisim ve koordinasyon: eylemlerin öncesinde eylemleri baslatmak, duyurmak ve koordine etmek için ve sonrasında eylemler hakkında resim ve video materyali ile birlikte rapor sunmak için altyapıyı kullanması istenmektedir! (e-posta listesi, forumlar, takvim, kuresel sohbet odaları)

Genel olarak bu iki ay süresince protestolarını ne şekilde ifade edecekleri ve eylemleri ne şekilde organize edecekleri her yerel/bölgesel grubun/networkun/ittifakın kararıdır, ama hepsinden koordinasyon çabalarına katılmaları ve mesajımızı yaygınlaştırmaları istenmektedir – bu yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde olabilecegi gibi dünyamızın her yerinde eylemcilerle ve gruplarla temasa geçerek onları bilgilendirmek de olacaktır.

~ tek dünya – tek mücadele ~

 

Sorular, yorumlar ya da öneriler?

Genel iletisim: united.for.education@gmail.com